Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

24.-25.4.2008 Dva dny akcí před Parlamentem ČR

18.4.2008

Vážení přátelé,

odpůrci nového vstupu cizí vojenské boty na naše území. Nedávno skončenou úspěšnou akcí „Poslanci nás neobejdou, obejdeme poslance“ jsme udělali první krok, který upozornil poslance na skutečnost, že existují občané. Byli upozorněni, že naše vláda odmítá respektovat většinový názor občanů, voličů. Dostali nepřehlédnutelnou informaci, 76% občanů je pro referendum, 67 % proti radaru. Zmíněná procenta jsou názorem široké vrstvy občanů a jsou tak i průřezem postojů politických stran, sdružení a hnutí. Dostatečně důrazně byli upozorněni, že z pohledu volebních programů politických stran nemají k jednání o vybudování cizí vojenské základny v ČR mandát. Podle toho by také měli hlasovat. Zde je další moment, který je nezbytné poslancům připomenout: „Vážení poslanci, volí vás občané. Občané vám vkládají do rukou mandát, který vznikl na základě toho, proč vás volili, a věřte, podle obličeje to nebylo.“

Podařilo se nám oslovit jen část poslanců a je na místě informovat všechny poslance Poslanecké sněmovny o postoji výrazné většiny občanů. Obracíme se proto na Vás, vážení přátelé, se žádostí o účast na druhé části sdělení adresovaného poslancům:

24.4. 2008 od 8:00 hodin
"Kdo myslíte, že vás v krajských a celostátních volbách bude volit?"

Sraz v 7:30 hodin u petičního stánku na Malostranském náměstí, poté od 8:00 hodin chození kolem poslanecké sněmovny. Každému poslanci a poslankyni se pokusíme předat ,,kus české země“, na kterou chtějí přivést opět cizí vojska, a poslanecký slib. Akce pokračuje až do 20 hodin chozením kolem Parlamentu ČR.

25.4. 2008 od 8:00 hodin
"Dnes vy o nás, příště my o vás"

Sraz v 7:30 hodin u petičního stánku na Malostranském náměstí, poté opět od 8:00 hodin chození kolem poslanecké sněmovny. Tentokrát se budeme snažit poslancům a poslankyním předat volební lístek jako připomenutí, že ty, kteří znovu přivedou cizí vojska do této země, volit nebudeme. Akce opět pokračuje do 20 hodin.

Nejsme a nechceme být "ovčané" a je jen v našich rukách, zda tomu tak bude, či ne.

koordinátoři akce
Martina Landergott, 604 744 494, martina.landergott@axa-partner.cz
Václav Novotný, 603 426 704, vasek.novotny@gmail.com


« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press